Retrospektywa projektu

Dobrą praktyką jest analiza i ocena zrealizowanych projektów. Do tego służą specjalne spotkania w naszej firmie –  ,,Retro” (Retrospektywa). Dzięki temu możemy spojrzeć na zakończony projekt i przeanalizować błędy ale także sukcesy. 

Spotkania, które organizujemy są bardzo owocne, ponieważ zespół wie, co poszło nie tak – wtedy jesteśmy w stanie stworzyć dużo ulepszeń, które wprowadzamy w życie. Chodzi przede wszystkim o wyciąganie wniosków na przyszłość. Dzięki Retro wiemy, że odpowiednie komunikowanie może znacznie poprawić pracę zespołu. Kluczową kwestią jest przekazywanie wszelkich informacji w zespole na bieżąco.

Jak przeprowadzamy retro?

Retrospektywa, z definicji jest przypominaniem sobie przeszłych zdarzeń. Polecamy zastosowanie metodologii START, STOP, CONTINUE, LESS, MORE. Technika polega na odpowiedzi na pytania: Co powinnismy zacząć robić? Czego do tej pory nie było w naszych projektach? Co powinniśmy przestać robić, ponieważ prowadzi to do błędów? Co chcemy kontynuować? Czego powinno być więcej, a czego mniej w naszych projektach?