Narzędzia w naszej firmie

Praca w zespole może być wyzwaniem, ponieważ wymaga komunikacji, współpracy i koordynacji zasobów. Celem każdego zespołu jest bycie produktywnym i wydajnym w osiąganiu swoich celów. Dlatego tak ważne są odpowiednie narzędzia, które pomogą zespołowi zwiększyć produktywność. 

Narzędzia do komunikacji i współpracy są niezbędne dla każdego zespołu. Narzędzia te mogą pomóc w ułatwieniu komunikacji i współpracy między członkami zespołu. Popularne narzędzia do komunikacji i współpracy w naszej firmie to:

Google Drive

Korzystamy z niego w ramach konta Google Workspace. Każda ważna informacja powinna być zapisana jako dokument lub arkusz na naszym dysku Google. 

Slack

Slack to nasze codzienne narzędzie do szybkiej komunikacji. Naszą ideą Slacka jest zastąpienie rozmowy w prawdziwym życiu (zwłaszcza w pracy zdalnej). Używamy Slacka, aby rozpocząć szybki czat, krótką dyskusję, napisać coś mało ważnego. Slack to także miejsce, w którym odbywają się poranne standupy developerów. Slack nie może być używany do przesyłania danych dostępowych, takich jak loginy i hasła. 

Basecamp

Basecamp to nasze główne narzędzie produkcyjne, w którym tworzymy zadania, szczegółowo omawiamy każdy projekt. To tutaj zapraszamy naszych klientów, aby mogli z nami współpracować przy projekcie. W ten sposób staramy się unikać e-maili. Dzięki temu wszystkie informacje/wiadomości związane z danym projektem są uporządkowane.

Toggl

To narzędzie to mierzenia czasu. Bez mierzenia czasu pracy trudno jest ocenić rentowność projektów lub wyceniać swoją pracę. Dlatego wszyscy w naszej firmie bez wyjątków korzystamy z Toggla. Toggl umożliwia także generowanie raportów, które wyświetlimy w formie czytelnych wykresów w przeglądarce internetowej.