Lista podmiotów Grupy INDEON

Grupa INDEON na potrzeby organizacji przepływu danych osobowych w Grupie INDEON oznacza następujące podmioty będące jednocześnie Współadministratorami:

Indeon sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie (44-196), ul. 26 Stycznia 2A/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511779,  kapitał zakładowy 10 000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 9691612614, REGON: 361151937
www.indeon.net 

Coditive Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie (44-196), ul. 26 Stycznia 2A/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907960, kapitał zakładowy 20 000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 9691643891, REGON: 387408110
coditive.com

Współadministrator to podmiot, który z co najmniej jednym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych  – art. 26 ust. 1 RODO.

Treść zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.