Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki Indeon Sp. z o.o. sp.k. w Coditive Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 23.06.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Indeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Spółkę Coditive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000907960).

Coditive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Indeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Zmiana formy prawnej oraz nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności. Wszystkie umowy zawarte przez Indeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa pozostają ważne: stroną tych umów staje się Coditive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach. 

Prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

Coditive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Coditive Sp. z o.o.

ul. 26 Stycznia 2A/12
44-196 Knurów

adres e-mail: [email protected] 

NIP:  9691643891       
REGON: 387408110 
KRS: 0000907960     

Coditive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000907960, NIP 9691643891, REGON 387408110, którą reprezentują: Tomasz Lach – Prezes Zarządu, Alicja Berger-Lach – Wiceprezes Zarządu.